Cart 0

The operator/owner of the e-shop baybayofficial.com (baybay) is Marek Barancik, Sevcenkova 8, 851 01 Bratislava, Slovakia, IČO (Slovak company registration number): 45723125, DIČ (VAT identification number): 1071822345. To be able to process your order we need your basic information. Such of them are considered as personal information regulated by SR act legislative 122/2013 Z.z., personal data. We follow this legislative.

To shop at baybay we need following information:

Your full name, the detailed address for your order to be shipped including the country (this address will appear on the invoice), your e-mail address (for faster communication with you), your phone number (if you choose shipping via courier, so the company is able to contact and deliver your order to your hands.)

All these information are stored in a secured database on our server, so that you dont need to refill your details at your further orders. Your details are being processed to complete and ship your order. These details are also needed for our company´s accounting and invoice system. You can change all your saved details and settings anytime in your account after logging in. During your stay on our website certain temporary information are saved on our server to guarantee the right functioning of our e-shop (f.i.: items added to your shopping cart, the date/time you accessed our website, the date/time of leaving our website). Your personal details are not publicated, neither they are accessable or given to third parties, with exception of courier services and post/mail/shipping services. These details are given only once to guarantee the proccessing of your order. We protect our database from losing the information, defraudation, fishing, or other harmful activities by third parties. By filling in your personal information at the Chek Out process and sending your order to us you agree with your information being processed by our company to ensure the processing and delivery of your order. In addition to this you have the right (SR legislative § 28) to acquire information about processing your personal information, as well as personal details, which are the subject of processing; the right to correct your personal details, to complete incomplete or not accurate and not actual details; the right to delete your personal details if the order has been completed, the right to dispute processing your personal details for marketing issues if done so by letter/e-mail. We preserve the right to process your personal details after the primary purpose but only in the needed extent for reasons of statistics, accounting and research, and for giving these overall statistic information to third parties such as statistic overall information about customers, visit rates, turnover and other data, but all of them only in an anonymous aspect/appearance, so that any identification of customers is not possible.

Zhromaždovanie informácií alebo cookie

Pri Vašej návšteve baybay stránok môžeme automaticky zhromažďovať niektoré informácie neosobného charakteru. Môže sa jednať napr. o typ internetového prehliadača ktorý používate, typ používaného operačného systému počítača, rýchlosť pripojenia alebo názov domény, z ktorej ste na naše stránky prišli. Takisto môžeme niektoré informácie ukladať vo vašom počítači vo forme súboru „cookie“ alebo podobného súboru. Ten môže slúžiť na zhromažďovanie ďalších informácií počas vašich návštev na baybay stránkach – napr. ktoré časti stránky ste navštívili alebo ktorých aktivít na našich stránkach sa zúčastňujete. Tieto informácie môžeme využiť na prispôsobenie našich internetových stránok tak, aby lepšie zodpovedali vašim požiadavkám a preferenciám, ako aj na zlepšovanie našich výrobkov, služieb a marketingových programov. Informácie takto poskytnuté sú anonymné a nie je ich možné priradiť ku konkrétnemu návštevníkovy stránok.

Ak si napriek tomu neprajete takéto informácie poskytovať, môžete prostredníctvom väčšiny internetových prehliadačov ukladanie súborov cookie znemožniť, varovať pred ich uložením a už existujúce súbory cookie odstrániť z pevného disku vášho počítača.

Načo používame cookie?

Na tejto stránke používame súbory cookie na to, aby sme návštevníkom poskytli väčšie pohodlie pri jej prezeraní. Súbory cookie, bežne nazývané „cookies“, sú malé textové dokumenty, ktoré stránka vo vašom počítači vytvorí, keď na ňu vstúpite. Keďže stránky nemajú žiadnu pamäť, umožňujú vášmu počítaču zapamätať si, že ste stránku už v minulosti navštívili a pamätať si aj vaše nastavenia, vďaka čomu sa nemusíte neustále prihlasovať.

Cookies nie sú vírusy a nedokážu sa samé kopírovať ani rozosielať po internetovej sieti, Váš prehliadač ho však pri každej návšteve odosiela stránke, ku ktorej patrí. Stránka tak dokáže zobraziť Vaše nastavenia.

Pomocou súborov cookie dokážeme tiež zaznamenávať štatistické údaje o správaní návštevníkov tejto stránky. Vďaka tomu ju môžeme cielene prispôsobovať vašim záujmom a požiadavkám. Cookies nám pomáhajú identifikovať zvlášť populárne alebo problémové časti tejto stránky, nie je ich ale možné spojiť s konkrétnym užívateľom.

Túto stránku si môžete samozrejme prezerať aj bez súborov cookie, je však možné, že niektoré jej funkcie budú obmedzené a komfort používania sa zníži. Väčšina prehliadačov tieto súbory akceptuje automaticky, ich ukladaniu však môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte možnosť „neakceptovať cookies“. Súbory cookie, ktoré sa do vášho počítača už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Presné nastavenie tejto funkcie získate pomocou „pomocníka“ vášho prehliadača.